پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال
 آتشفشان "تال" دومین آتشفشان فعال فیلیپین است که در جزیره لوژون واقع شده است و ترکیبی از زیبایی و وحشت را در خود جای داده است.

فاکتور زیبایی در تصاویر مشخص است اما فاکتور وحشت از آنجایی ناشی می شود که این آتشفشان بیش از 33 فوران تاریخی داشته که منجر به مرگ بسیاری از مردم شده است.  اما وجود دریاچه زیبایی های این آتشفشان را دوچندان کرده است.


این آتشفشان نزدیک پایتخت بوده و همچنان هم زیباست و هم وحشتناک!
 

 

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال
 

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال
 

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال
 

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال
 

بی نظیر ترین تصاویر از آتشفشان تال