پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس های ناراحت کننده و دلخراش از کنار دریا

مجموعه : مجله خبری روز
عکس های ناراحت کننده و دلخراش از کنار دریا
اگر چه دیدن این تصاویر برای هر بیننده ای غم انگیز است ولی واقعیت تلخی است که هم مردم و هم مسئولین باید باید بیشتر به آن توجه کنند اگر چه طول 18 کیلومترساحل شهرستان محمودآباد نیاز به 10 ناجی غریق با هزینه ای حدود 20 میلیون تومان در سه ماه تابستان دارد باید جلوی ان هزینه سنگین را که از دست رفتن هم وطننان است را گرفت و از داغدار شدن بیشترخانواده ها که امروز یک یا دو بچه دارند جلوگیری کرد. توضیح اینکه این عکس ساعت حدود10 صبح گرفته شده است و این جسد مربوط به یکی از 7غرق شدگان روز 12 شهریور است که از آب بیرون آمده است.