پارس ناز پورتال

جوک ها و طنز های توپ

مجموعه : مطالب طنز
جوک ها و طنز های توپ

یه سری شدیدا به عینک نیاز دارن ، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن !
.

.

.
.
.
.
.

ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ

 ﻣﯿﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﻧﻤﺶ

 

 
.

.
.
.
.
.

 

ﺑﺎﺑﺎ : ﻣﻨﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎنُ ؟

 ﺑﭽﻪ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺗﻮنُ !

 ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟

 ﺑﭽﻪ : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ !

 ﺑﺎﺑﺎ : ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻳﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﮕﻪ ؟!

 ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

 ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟

 ﺑﭽﻪ : ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ

 ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮاﺍ ؟

 ﺑﭽﻪ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻮﺩﻡ

 ﺑﺎﺑﺎ

 

 

 

 
.

.
.
.
.
.

یک منبع ناشناس که نخواست نامش فاش شود ، خبری را اعلام کرد که نخواست پخش شود !

 

 
.

.
.
.
.
.

 

 گاهی انقد تو کارام “ دس دس ” میکنم که یهو اطرافیانم پا میشن شروع میکنن رقصیدن . . .

 

 
.

.
.
.
.
.

 

 

ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﺴﺖ ، ﺩﺭ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ !

 

 

 

 
.

.
.
.
.
.

 

 

دم زندگی گرم یه عمره داره بدون گارنتی مارو سرویس می کنه !

 

 
.

.
.
.
.
.

 

 

دارو چیست !؟

 دارو عبارت است از مجموعه عوارضی جانبی که بعضاً اثرات درمانی هم دارد برای رفع این عوارض جانبی ، داروهای دیگری تجویز می‌شوند که خود این چرخه را تا نابودی کامل بیمار طی می‌ کنند !

 

 
.

.
.
.
.
.

 

 

ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ

 

 

 
.

.
.
.
.
.

رفتم بانک به تحویلدار گفتم : میخوام یه حساب مشترک باز کنم !

 میپرسه با کی ؟

 گفتم : با یکی که خیلی پول داره . . .

 گفت : خودتو مسخره کن !

 اعصابا هم ضعیف شده ، ملت کارشونم درست انجام نمیدن !