پارس ناز پورتال

جنایت وحشیانه و غیر قابل باور (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
جنایت وحشیانه و غیر قابل باور (عکس)
نیروهای امنیتی امارات از دستگیری فردی خبر دادند که جنایت وحشیانه و غیر قابل باوری را انجام داده است.

در این جنایت متهم، پدرش را پس از کشتن در یک بشکه سیمان می اندازد تا از بوی تعفن آن جلوگیری کند. لازم به ذکر است دادگاه هنوز نسبت به حکم این فرد تصمیمی اتخاذ نکرده است.