پارس ناز پورتال

جدید ترین اس ام اس ولادت امام رضا (12)

مجموعه : اس ام اس جدید
جدید ترین اس ام اس ولادت امام رضا (12)

میلاد على بن موسى الرضا

 مأواى دل‏شکستگان و تکیه‏ گاه درماندگان

بر دلدادگان بارگاه و حریمش مبارک باداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaچون گل به بیابان خراســـان آمد

با لطف و کرم شـــاه غریـبان آمد

ای کاش منم خاک خراســـان بودم

آن لحظه که چون فصل بهاران آمداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaبر روی رضا شمس امامت صلوات

 بر شافع ما روز قیامت صلوات

در شام ولادتش که شادند همه

 بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

ولادت امام رضا(ع) مبارک باداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam reza

اس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaموج کرم به اوج تلاطم رسیده است

ناز و نماز و شوق و تبسم رسیده است

داوود عاشقی به ترنم رسیده است

کعبه کجاست؟ قبله هشتم رسیده است

میلاد حضرت رضا (ع) مبارکباداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaدلبری دارم که از صاحب دلان دل می برد

غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد

گر نقاب از چهره گیرد آن نگار نازنین

پرتو رخساره اش دل های مایل می برد

میلاد امام رضا مبارک باداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaمیلاد شمس الشموس

 خسرو اقلیم طوس

شاه انیس النفوس

 بر شما و خانواده ی گرامیتان

 تبریک و تهنیتاس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaذیقعــده شد و بهار ایـــران آمد

در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد

در روز یکم کریمه آل رسول

در یازدهم شاه خراسان آمداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaآقامون آهو رو ضامن شده باز

آقامون مهمون دلها شده باز

آقامون اومده به شهر غریب

آقامون سرور دلها شده باز

یا امام رضااس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaیاد او در عمق دلها می شکوفد همچو نور

 نام او در کام جان ها می تراود همچو قند

ای حضور هشتمین افتادگان غربتیم

دست ما را هم بگیر از لطف ای بالابلند

میلاد امام رضا مبارک باداس ام اس جدید ولادت امام رضا ع
sms jadid veladat imam rezaمی شود دل به امید تو تمنا نکند

روح برگشته به ایوان تو غوغا نکند

بعد چندی که میسر نشده دیدارت

چشم در صحن تو و سیر تماشا نکند