پارس ناز پورتال

تصاویر جالب از تسلیحات ابداعی جدید سوری ها

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر جالب از تسلیحات ابداعی جدید سوری ها
وقتی در برابر تسلیحات سنگین نیرویی قدرتمندتر مبارزه می‌کنید، مجبورید دست به ابتکار بزنید. با تسلیحات ابداعی شورشیان فعلی سوری و پیکارجویان لیبیایی زمان قذاقی آشنا شوید.