پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

تصاویر تماشایی از قد کوتاه ترین زن جهان

تصاویر تماشایی از قد کوتاه ترین زن جهان

کوتاه-قد ترین زن جهان برای رونمایی از آخرین نسخه کتاب رکوردهای جهانی گینس به یکی از بلندترین ساختمان های جهان در شهر نیویورک، یعنی ساختمان امپایر استیت ، رفت. ارتفاع این ساختمان 600 برابرقد جیوتی آمگ است.

به گزارش پارس ناز، آمگ 19 ساله از ناگپور هند، با حدود 63 سانت، کوتاه ترین زن جهان است و به این خاطر نامش در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است.


 
 
 
 لوازم آرایشی