پارس ناز پورتال

خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)
به استناد فیلم های ظبط شده توسط دوربین ها ، پلیس فلوریدا برای خیال واهی مصرف الکل توسط یک زن برای دستگیری او خشونت بسیاری به خرج می دهد.


بر اساس گزارشها و تصاویر دوربینها پلیس در ابتدا برای دستگیری این زن 44 ساله که مادر 2 فرزند است او را با خشونت روی کاپوت ماشین می کشد و سپس با ضرب و شتم روی زمین می خواباند و به علت ضربات سنگین ماموارن پلیس استخوان گونه این زن می شکند و صورت او دچار جراحات شدیدی را می بیند.

پلیس این همه خشونت و درگیری را فقط برای آزمایش تست الکل برای این زن به خرج می دهد. یکی دیگر از افسران پلیس پس از دقایقی به این زن نزدیک می شود و از او درخواست می کند تا تست الکل بدهد ، وی نیز با راحتی پذیرفت و تست الکل را انجام میدهد و نتجیه نشان می دهد وی الکلی مصرف نکرده است.

ماجرای خشونتهای بی دلیل پلیس امریکا علیه شهروندان همچنان ادامه دارد و خبری مبنی بر اینکه این زن تاکنون شکایتی علیه ماموران پلیس مطرح کرده است یا خیر منتشر نشده است.


خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)
 

خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)
 

خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)
 

خشونت های بی دلیل پلیس امریکا علیه زن نگون بخت (عکس)