پارس ناز پورتال

جملات انرژی بخش برای زندگی

جملات انرژی بخش برای زندگی

با مرد یا زنی ازدواج كنید كه عاشق صحبت كردن با او هستید. برای اینكه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مكالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

یك به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این كار را با شادمانی انجام دهید .

 

دو با مرد یا زنی ازدواج كنید كه عاشق صحبت كردن با او هستید. برای اینكه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مكالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

 

سه همه ی آنچه را كه می شنوید باور نكنید، همه ی آنچه را كه دارید خرج نكنید و یا همانقدر كه می خواهید نخوابید .

 

چهار وقتی می گویید "دوستت دارم" منظورتان همین باشد .

 

پنج وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه كنید .

 

شش قبل از اینكه ازدواج كنید حداقل شش ماه نامزد باشید .

 

هفت به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .

 

هشت هیچوقت به رؤیاهای كسی نخندید . مردمی كه رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند .

 

نه عمیقاً و بااحساس عشق بورزید . ممكن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است كه به طور كامل زندگی می كنید .

 

ده در اختلافات منصفانه بجنگید و از كسی هم نام نبرید .

 

یازده مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نكنید .

دوازده آرام صحبت كنید ولی سریع فكر كنید .

 

سیزده وقتی كسی از شما سوالی می پرسد كه نمی خواهید پاسخ دهید ، لبخندی بزنید و بگویید "چرا می خواهی این را بدانی؟"

 

چهارده به خاطر داشته باشید كه عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسك های بزرگ هستند .

 

پانزده وقتی كسی عطسه می كند به او بگویید "عافیت باشد "

 

شانزده وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

 

هفده این سه نكته را به یاد داشته باشید : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئولیت همه كارهایتان را پذیرفتن

 

هجده اجازه ندهید یك اختلاف كوچك به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

 

نوزده وقتی متوجه می شوید كه كه اشتباهی مرتكب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام كنید .

 

بیست وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید ، كسی كه تلفن كرده آن را درصدای شما می شنود .

 

بیست و یك زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

منبع:برترین ها