جملات انرژی بخش برای زندگی

جملات انرژی بخش برای زندگی


با مرد یا زنی ازدواج كنید كه عاشق صحبت كردن با او هستید. برای اینكه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مكالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

یك به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این كار را با شادمانی انجام دهید .

 

دو با مرد یا زنی ازدواج كنید كه عاشق صحبت كردن با او هستید. برای اینكه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مكالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

 

سه همه ی آنچه را كه می شنوید باور نكنید، همه ی آنچه را كه دارید خرج نكنید و یا همانقدر كه می خواهید نخوابید .

 

چهار وقتی می گویید "دوستت دارم" منظورتان همین باشد .

 

پنج وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه كنید .

 

شش قبل از اینكه ازدواج كنید حداقل شش ماه نامزد باشید .

 

هفت به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .

 

هشت هیچوقت به رؤیاهای كسی نخندید . مردمی كه رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند .

 

نه عمیقاً و بااحساس عشق بورزید . ممكن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است كه به طور كامل زندگی می كنید .

 

ده در اختلافات منصفانه بجنگید و از كسی هم نام نبرید .

 

یازده مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نكنید .

دوازده آرام صحبت كنید ولی سریع فكر كنید .

 

سیزده وقتی كسی از شما سوالی می پرسد كه نمی خواهید پاسخ دهید ، لبخندی بزنید و بگویید "چرا می خواهی این را بدانی؟"

 

چهارده به خاطر داشته باشید كه عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسك های بزرگ هستند .

 

پانزده وقتی كسی عطسه می كند به او بگویید "عافیت باشد "

 

شانزده وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

 

هفده این سه نكته را به یاد داشته باشید : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئولیت همه كارهایتان را پذیرفتن

 

هجده اجازه ندهید یك اختلاف كوچك به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

 

نوزده وقتی متوجه می شوید كه كه اشتباهی مرتكب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام كنید .

 

بیست وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید ، كسی كه تلفن كرده آن را درصدای شما می شنود .

 

بیست و یك زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

منبع:برترین ها
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات