پارس ناز پورتال

چگونه خود را در دل دیگران جا کنیم

چگونه خود را در دل دیگران جا کنیم

طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

 

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است :

 

1 – انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

 

2 – صادق باشید.

 

3 – در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

 

4 – ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.

 

5 – همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

 

6 – به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

 

7 – شنونده خوبی باشید . دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

 

8 – بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.

 

9 – طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

 

10 – بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

 

11 – به « نظر » دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید « اشتباه می کنید »

 

12 – اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

 

13 – دوستانه صحبت کنید.

 

14 – طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان « بله » بگوید.

 

15 – اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

 

16 – اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

 

17 – صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

 

18 – با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

 

19 – با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

 

20 – عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

 

21 – خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

 

22 – صادقانه از دیگران تعریف کنید.

 

23 – اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

 

24 – قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

 

25 – به جای دستور صریح، سؤال کنید.

 

26 – در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

 

27 – هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

 

28 – مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

 

29 – بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

 

30 – اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.