"> عکس های دیدنی از بازیگوشی حیوانات

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از بازیگوشی حیوانات

عکس های دیدنی از بازیگوشی حیوانات
به گزارش پارس ناز، تصاویری که می بینیم نیازی به توضیح ندارد و تازه اگر توضیحی هم بدهیم، معلوم نیست چقدر درست باشد.

 مثلا رسانه در توضیح حیوانات این عکس ها نوشته اند: اسب های شوخ یا گربه کنجکاو و … در حالی که این صفات مربوط به انسان هاست و معلوم نیست می شود آنها را به حیوانات هم نسبت داد یا خیر.

بنا بر این، عکس های زیر را ببینید و خودتان برایشان توضیح بنویسید( با این تذکر که این حیوانات عزیز قرار نبوده در این عکس ها باشند.