پارس ناز پورتال

طنز باحال حسرت

مجموعه : مطالب طنز
طنز باحال حسرت

 ته دیگ طلایی رنگ خوشمزه هم نشدیم دو نفر سرمون دعوا کنند

.

بهترین مطالب طنز

.

.

شلغمم نشدیم یکی کوفتمون کنه خوب شه…..!!

.

.

.

ویرگول هم نشدیم هر کی بهمون رسید مکث کنه

.

خنده بازار

.

.

قره قوروتم نشدیم دهن همه رو آب بندازیم

.

.

.

خربزه هم نشدیم هر کی می خورتمون پای لرزش هم بشینه
.
.
.
موبایل هم نشدیم ، روزی هزار بار نگامون کنی

.

.

.

پایان نامه هم نشدیم ازمون دفاع کنن

.

.

.

آهنگ هم نشدیم ، دو نفر بهمون گوش کن
.

.

.

مانیتور هم نشدیم ازمون چشم بر ندارن……!!!!!

طنز حسرت..

.

.

.

به استاد میگم استاد شما که ۹ دادی حالا این یه نمره هم بده دیگههههههههه ، یک نگاه عاقل اندر دیوانه کرد دست گذاشته رو دوشم میگه برو درس بخون پسرم
استادم نشدیم شخصیت کسی رو خورد کنیم

.

.

.

کیبورد هم نشدیم ملّت به بهانه تایپ یه دستی به سر و کلمون بکشن…..

.

.

.

کلاه هم نشدیم ملت رو سرگرم کنیم

.

.

.

ای خدااااااا! بختک هم نشدیم بیفتیم رو ملت

.

.

.

تام و جری هم نشدیم زندگیمون سرتاسر هیجان باشه

.

.

.

نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

جوک و اس ام اس خنده دار

.

.

.

ای کی یو سان هم نشدیم تف بمالیم کف کلمون ، همه چی حل شه

.

.

.

مهر جانماز هم نشدیم بوسمون کنن

.

.

.

فلش مموری هم نشدیم حافظه مون زیاد باشه

.

.

.

معادله هم نشدیم ، کلی آدم دنبال این باشن که بفهمنمون و حداقل دو نفر درکمون کنن

.

.

.

کتابم نشدیم حداقل دوست مهربان بشیم

.

.

.

علف هم نشدیم حداقل به دهن بزی شیرین بیایم

.

.

.

عروسک هم نشدیم یکی بغلمون کنه

.

.

.

شارژر هم نشدیم بقیه رو شارژ کنیم

.

.

.

توپ فوتبالم نشدیم ۲۲ نفر بخاطرمون خودکشی کنن

گلدونم نشدیم یکی یه گل بهمون بده

.

.

.

کبری هم نشدیم تصمیماتمون رو تو کتاب ها بنویسن

.

.

.

کزت هم نشدیم آخرش خوشبخت شیم