پارس ناز پورتال

بهترین مطالب طنز

مجموعه : مطالب طنز
بهترین مطالب طنز

بی کربنات : یکی از فحشهای رایج میان شیمیدانان lol
.
.
.
.
قمقمه : پَ ن پَ قم هالیووده
.
.
.
.

An Error : خطا در ریدن
.
.
.
.
وانت : اینترنت آزاد و بدون فیلتر
.
.
.
.
دیپلماتیک : فرد دیپلمه ای که ماتیک زده
.
.
.
.
خلوص : خروس خانه ی علی دایی اینا
.
.
.
.
Saturday : روز جهانی ساطور
.
.
.
.
نلسون ماندلا:نلسون اون وسط گیر کرده
.
.
.
.
انبر : داروی برطرف کننده اسهال!
.
.
.
.
مشروبات : روبات مشهد رفته
.
.
.
.
باقرخان : خواننده ای که در هنگام خواندن قر میدهد
.
.
.
.
ضامن آهو : قسمتی از بدن آهو که اگر آن را بکِشیم آهو منفجر می شود…
.
.
.
.
کلیمانجارو : علی دایی خطاب به کریم باقری در زمین فوتبال به معنی کریم ! اونجارو !

.
.
.  
.
Confuse: آنکه فیوز … می پرد
.
.
.
.
کورتاژ : پودر لباسشویی مخصوص نابینایان