پارس ناز پورتال

عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده

عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
اگر به یک گل یخ زده شلیک کنید، چه اتفاقی می افتد؟

مارتین کیلماس عکاس، با این ایده گلها را آغشته به نیتروژن مایع کرد و در حالت انجماد کامل، با تفنگ بادی آنها را منفجر کرده و از آنها تصویربرداری کرد.عکاسی مدرن به کمک مارتین آمده تا این تصاویر بدیع گرفته شود.

این هنرمند آلمانی  قبلا این کار را با سرامیک و … انجام داده بود و حالا تصمیم گرفت تا شکوفه های گل را در معرض هنر مدرن خود قرار دهد.


 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده
 
عکس های مدرن از لحظه شلیک به گلهای یخ زده