پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه 2014 (199)

اس ام اس عاشقانه 2014 (199)


اس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviشوقی که چو گل دل شکفاند، عشق است

 ذهنی که رموز عشق داند، عشق است

مهری که تو را از تو رهاند، عشق است

 لطفی که تو را بدو رساند، عشق استاس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviاز خود خانه و کاشانه ای ندارم

 اما در عمق آرزوی من این است

که در دل تو خانه ای داشته باشم

 به مساحت یک قلب . . .اس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviشبی پر کن از بوسه ها ساغرم

 به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خوش

 که فردا نیابند خاکسترماس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manavi

 

اس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviعشق از من و نگاه تو تشکیل می شود

گاهی تمام من به تو تبدیل می شوداس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviچو ماه از کام ظلمت ها دمیدی

 جهانی عشق در من آفریدی

دریغا، با غروب نابهنگام

مرا در دام ظلمت ها کشیدیاس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviمگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !اس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviدیروز اومده بود دیدنم

 با یه شاخه گل سرخ و همون لبخندی که همیشه آرزوش رو داشتم

گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ، ولی من فقط نگاش کردم

وقتی رفت سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بوداس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviدیروز تمام خاطرات با تو بودن را دور ریختم

 امروز هر چه می گردم خودم را پیدا نمی کنماس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviبغض کن اما نبار

خشک شو اما نریز

دیر کن اما بیااس ام اس عشق و معنوی
sms eshgh manaviاین اس ام اس رو واست فرستادم و الان خوشحالم

چون می دونم اسمم روی صفحه گوشیت افتاده

حداقل یک ثانیه بهم فکر کردی

 و این یک ثانیه برای من یک دنیاست