پارس ناز پورتال

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه و احساسی (202)

اس ام اس عاشقانه و احساسی (202)

اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveبیا زندگی را بدزدیم

 و در میان دو دیدار قسمت کنیماس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveزندگی را اشکی بیش نمی دانم

پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم

دوستت دارماس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveگلی دارم که تو گلها غریبه

 نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه

گلی دارم به دست کس نمی دم

 خریدم گوهری و پس نمی دماس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang love
 

اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveهمیشه تلخ ترین لحظه ها را کسی می سازد

 که قشنگ ترین لحظه را با او باور داشتیاس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveداده ام دل به نگاری که خدا می داند

 نه محبت نه مروت نه وفا می داند . . .اس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveکاش هرگز در محبت شک نبود

 تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان و دل است

 واژه تلخ خیانت حک نبوداس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveچه کشیدم و جه دیدم

 نشنیدم و ندیدم

که کسی کشیده باشد

 ستمی که من کشیدماس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveگلت خشک شد ولی هرگز نمرده

زمان بوی تو رو از خونه برده

دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم

ولی چند ماهه که خوابم نبردهاس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveچه روز دلخراشی و قتی خواستی جدا شی

قلبم و دادم دستت که عمری داشته باشی

ولی زدی شکستی بدون هیچ بهونه

 عزیزم دل سنگت تو خاطرم می مونهاس ام اس حس قشنگ عاشقی
sms hese qashang loveتو که در باور مهتابی عشق رنگ دریا داری

 فکر امروزت باش به کجا می نگری ؟

زندگی ثانیه ایست

هیچ کس تنها نیست

 ما خدا را داریماس ام اس حس قشنگ عاشقیمطالب جنجالی سایت