"> اس ام اس عاشقانه باحال (203)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه باحال (203)

اس ام اس عاشقانه باحال (203)

اس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehنوشته های رو شن مهمان اولین موج  دریا هستند

حکاکی های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخ اند

اما دوستان خوب ، حک شدگان رو قلبند

 و ماندگارانی جاویداناس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehبا آنکه ز ما هیچ زمان یاد نکردی

 ای آنکه نرفتی دمی از یاد ، کجایی ؟اس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehچشات دیگه از من خسته و سیره

 اما هنوز چشمای من اسیره

فقط بدون که این دل شکسته

 منتظره بگی واست بمیرهاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqaneh

اس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehعاشقی کار هر شیاد نیست

 این شکار دام هر صیاد نیست

عاشقی را قابلیت لازم است

طالب حق را حقیقت لازم استاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehهرچه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم

 سینه می گوید که من تنگ آمدم ، فریاد کناس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehغم به هر جا که روم سر زده آید به دلم

 چه کنم خانه دل بر سر راه افتاده استاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehیک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت

خانه ات آباد کاین ویرانه بوی گل گرفت

از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم

زلف خود را شانه کردی ، شانه بوی گل گرفتاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehکوچه یاد آور هر لحظه تمنای من است

 کوچه خلوتگه فریاد سر پای من است

بی تو گر میگذرم از سر پیمان شکنی است

 گرد و خاکش به خداوند تسلای من استاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehدل خون شد و کسی محرم این راز نیافت

 در روی زمین هم نفسی باز نیافتاس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehهمیشه وقتی فکر می کنیم

 برای سوال های زندگی جواب پیدا کردیم

سوال ها عوض می شونداس ام اس لاو و عاشقانه
sms love asheqanehلطفا کسی به خوابم نیاید

امشب را تا صبح

به کابوس هایم قول داده ام !اس ام اس لاو و عاشقانه