"> اس ام اس عاشقانه و احساسی 92 (206)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه و احساسی 92 (206)

اس ام اس عاشقانه و احساسی 92 (206)

اس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveعشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

 جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد

هرکس که نه عاشق است رد خواهد بوداس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveتو شعر و شور باران شمالی

دل انگیزی  سراپا شور و حالی

به شالیزار قلبم باش باران

 که می سوزد دلم از خشکسالیاس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveدر فراغت این دل من پیر شد

 بله ای گو این دلم تبخیر شد

بر سرم دستی کشید آرام گفت

  باز طفلک قرص هایش دیرشداس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang love

 


گفتم که فراق را نبینم

 دیدم آمد به سرم از آنچه می ترسیدم

نوحی به هزار سال یک طوفان دید

من نوح نیم و هزار طوفان دیدماس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveآن گاه که نگاه کردن به عقب حاصلی

 جز شکست به دنبال ندارد و در آن هنگام که

از نگاه کردنبه جلو واهمه داری می توانی به یکی از دو طرف نگاه کنی

تا ببینی بهترین دوستت آن جا کنارت ایستاده . . .اس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveعاشقی را از قلیان باید آموخت

 آتشی بر سر ، آهی ز دل و اشکی ز دامن دارداس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveسخت است که دور از رخ دلدار بمیرم

 از حسرت گل در صف گلزار بمیرم

درد است مرا ، کز غم هجران تو دلبر

 باشی تو طبیب و من بیمار بمیرماس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveگلهای بهشت سایبانت

یک دسته ستاره ارمغانت

یک باغ از گلهای نرگس

تقدیم وجود مهربانتاس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveتو کی هستی که همه فکر و خیالم شده تو

تو شدی زندگی من ، همه یادم شده تو

یاد تو در خاطراتم وقتی پیدا می شود

می رود دنیا ز یادم چون که یادم شده تواس ام اس حس قشنگ دوست داشتن
sms hese qashang loveدستم از دستت جداست

 این تمام ماجراست

دلخوشم شاید بیایی

 فردا هم روز خداست