پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس غمناک فاصله ها (3)

اس ام اس غمناک فاصله ها (3)

نفسم

تو در شمالی و من در جنوب

کاش دستی نقشه را از میانه تا کند

 

شعرهای فاصله افتادن میان عاشقان

درد ، مرا انتخاب کرد

من ، تو را

تو ، رفتن را

آسوده برو ! دلواپس نباش

من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

اشعار فاصله افتادن میان عاشقان

من صبورم اما

بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم

بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب

و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند

می ترسم

مسیج فاصله افتادن میان عاشقان

من مثل بادکنکی به دست کودکی

هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم

نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا !

اس ام اس فاصله افتادن میان عاشقان

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست

پیامک فاصله افتادن میان عاشقان

پای من خسته از این رفتن بود

قصه ام قصه دل کندن بود

دل که دادم به یارم دیدم

راهش افسوس جدا از من بود

پیام فاصله افتادن میان عاشقان

عقل گفت که دشوارتر از مردن چیست؟

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است

اسمس فاصله افتادن میان عاشقان

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم

دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد

وابستگی ام را به تو باور کردم

اس امس فاصله افتادن میان عاشقان

یارم از من بی سببب رنجید و رفت

 گریه را دید و بر من خندید و رفت

وقت رفتن دیگر از ماندن نگفت

 قصه ناگفته ها را نشنید و رفت

تشنه بودم همچو دشتی پر عطش

 مثل باران بر تنم بارید و رفت

گل فراوان بود از باغ من

 غنچه ای نشکفته را برچید و رفت

اس فاصله افتادن میان عاشقان

بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست

شب های پر از درد که فرداشدنی نیست

گفتم که برایت بفرستم دل خود را

افسوس که نامه دلم تا شدنی نیست