پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس احساسی فاصله (7)

اس ام اس احساسی فاصله (7)

دور که می شوم نزدیکتر می آید !

نزدیک که می شوم دورتر می رود !

انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود !

 

شعر فاصله عاشقانه

زمستان است

و من شنیده ام روزها کوتاه تر می شوند

ولى . . .

نمیدانم چرا دارند این روزها

هى بلندتر می شوند

 بى تو !

مسیج فاصله عاشقانه

بین من و تو

مرگ نمی تواند جدایی بیندازد

فاصله که دگر هیچ

پیام کوتاه فاصله عاشقانه

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست

چون در با هم بودن ترس از فراق است

 و در دوری شوق دیدار

پیام فاصله عاشقانه

رفتــه ای و مــن هــر روز

بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم

کــه آهستــه و آرام

گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!

تــا بــی خیــال نشــده ام

بــرگــرد

پیامک فاصله عاشقانه

هرگز از دوری این راه مگو!

و از این فاصله ها که میان من و توست

و هرگاه که دلت تنگ من است

بهترین شعر مرا قاب بکن

به نگاهت بگذار!

تا که تنهایی ات از دیدن من جا بخورد

و بداند که دل من با توست

و همین نزدیکی ست

اس ام اس فاصله عاشقانه

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری

ولی انگار همین جا و همین دورو بری

ماه می تابد و انگار تویی می خندی

باد می آید و انگار تویی می گذری

اسمس فاصله عاشقانه

می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم

دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود

کمی نزدیکتر بیا

می خواهم با تو بودن را حس کنم

اس مس فاصله عاشقانه

استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید

شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !

من از دوری تو منقرض شدم

اس فاصله عاشقانه

آنقـدر نیستـی

کــه گاهــی حـــس مـی کنـم

عشــق را نسیـه به مـن داده ای

بی تـابــم !

نقـــد می خــواهـمــت