پارس ناز پورتال

اس ام اس جدید رفیق باحال (7)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس جدید رفیق باحال (7)

اس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqati    رفیق من صفا داره ؟ نداره
 
  صدا داره ولی ، سیما نداره

    فراوان می شود در وصف او گفت
 
   ولی این SMS ها جا ندارهاس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqati    در خراب ترین خرابه های این دنیای خراب شده

 با خط خرابم نوشتم :

خرابتم رفیق  اس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiدنیای پرنده قفس است

دنیای ماهی اقیانوس

دنیای من معرفت توستاس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqati    الهی تا زمین دارد حرارت

 به کام دل بماند این رفاقتاس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqati    یافتن میلیونها دوست معجزه نیست

معجزه تویی که بین میلیون ها دوست تکیاس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiدلم باغی پر از ریحان و گل بود

به روی رود عشقت مثل پل بود

نگاهم کردی و ویران شد این دل

 مگر چشم تو از قوم مغول بود؟اس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiهمیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است

اما اینبار موجب مرگ می شود ترک عادتِ با تو بودناس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiبه باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟

 عروس این چمن بودی چه می‌شد؟

چرا چون باد رفتی از کنارم؟

 همیشه مال من بودی چه می‌شد ؟اس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiرها کردی چرا دست دلم را؟

 به خاک و خون کشیدی حاصلم را

مرا تو می‌کشی صدبار در روز

 ولی من دوست دارم قاتلم رااس ام اس زیبا و رفاقتی
sms ziba refaqatiسراسر خواب من کابوس، کابوس

 ندارم در شبم فانوس، فانوس