اس ام اس معنی دار رفیق (10)

مجموعه : اس ام اس جدید

اس ام اس معنی دار رفیق (10)


یه بغل گل های لاله

سبدی پر از ستاره

می فرستم واسه دوستم

 که دلش مثل بهاره

 

اس ام اس و اشعار معرفتی و دوست داشتن

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد

هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال

عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

اس ام اس و مسیج معرفتی و دوست داشتن

گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهم

گفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهم

گفت در عوض او تو دنیا داری

گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم

اس ام اس و پیامک معرفتی و دوست داشتن

آدم بدون دوست

 چون کتاب بدون جلد است !

اس ام اس تاج و تخت معرفتی و دوست داشتن

دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست

که بر دل حکومت می کند

 سلام پادشاه !

اس ام اس ارباب معرفتی و دوست داشتن

می گن دوره اربابی تموم شده

پس تو اهل کدوم تباری که ما هنوز غلامتیم ؟

اس ام اس شاه و شاهزاده معرفتی و دوست داشتن

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام

 پابند تو و اسیر دامت شده ام

گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست

 طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

اس ام اس گدای معرفتی و دوست داشتن

نگی که ما گداییم

 نگی که بی وفاییم

ما اهل هر کجاییم

مخلص بعضیاییم

اس ام اس گل و بلبل معرفتی و دوست داشتن

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات