پارس ناز پورتال

تبلیغات

پیامک عاشقانه بیقراری (3)

پیامک عاشقانه بیقراری (3)

چه معنـــــى دارد زندگى ؟

وقتى که هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !

 

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

معجزه‌ها با باد رفته‌اند

و چشمانی که چشم مرا گرفت

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند

و پشت پنجره چقدر نیامد

آن‌که قرار بود

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

ذهنـــم فلـــــج می شود

وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

راه می روم و شهر زیر پاهایم تمام می شود !

تو هیچ کجا نیستی

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

چشــــمانم خستــــه است و نبــــض ذهنــــم افتــــاده

کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

نیستی و من

پُرم از لحظاتی که مملو از توست

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

سرم سنگینی حرفی را دارد

که توان گفتنم نیست

زبانم دنبال فرصتی

و چشمم

دنبال محرم رازی می گردد

بی تاب دیدنت هستم!

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد !

آغوش تـو را کم دارد !

نفس های تـو را کم دارد !

پیامک بیقراری عاشقانه و عارفانه

آتش از اندوه هجران بهتر است

بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است

من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟

یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است
مطالب جنجالی سایت