پارس ناز پورتال

تبلیغات

اس ام اس جالب بیقراری (4)

اس ام اس جالب بیقراری (4)

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است

وقتی تو یک ثانیه هم در کنارم نیستی

 

اس ام اس بیقراری رمانتیک

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی

اگر کسی نباشد

که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود

هرگز زندگی نکرده ای

و من این روزها زندگی می کنم . . .

اس ام اس بیقراری رمانتیک

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .

ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،

قَلَـــــــم مــــوهـــا خـــــیس مے شَــــوَنــد . . .

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،

دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،

وَ قــاب هـــاےِ خـــــالے ، ، ،
تَنـــ ــهـا . . .

نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام

مے ڪـــــوبَنــــــد . . .

اس ام اس بیقراری رمانتیک

در صدا کردن نام تو

یک کجایی پنهان است

یک کاش می بودی

یک کاش باشی !

اس ام اس بیقراری رمانتیک

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!

بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

اس ام اس بیقراری رمانتیک

دیـالوگِ همیشه یـک نفـره ام را

هـی مـرور میکـنم تا وقتی به چشم هایت میرسم حرفی برای گفتن داشته باشم

اگــر انگشت های هیــس دوبـاره ژسـت عــاشقانه ام را به هـم نزنند

اس ام اس بیقراری رمانتیک

ته فنجان قهوه ام

کف دستم

یا پیشانی ام را ببین!

چیزی نمی بینی؟

مثلا خطی

حرفی

یا چیزی که بتوان تو را

به من نسبت داد ؟!

اس ام اس بیقراری رمانتیک

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی

تمام نمی شوند

همش به آغوششان بدهکار میمانی !

حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …

آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !

هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …

آخ که چقدر کم دارمت ….

اس ام اس بیقراری رمانتیک

نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست

و تو با خبری

اما

هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی

اس ام اس بیقراری رمانتیک

بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد

گـاهــــی لال مـــی شود آدم

حـرف دارد

ولـــی  کلمه نـدارد … !!!

اس ام اس بیقراری رمانتیک

حضرت ایـــوب کجایــــی ؟

تا برایــت از صبر بگـویم !
مطالب جنجالی سایت