پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه جدید بیقراری (6)

اس ام اس عاشقانه جدید بیقراری (6)

وقتی تو نیستی

شادی کلام نامفهومی ست

و دوستت می‌دارم رازی‌ ست

که در میان حنجره‌ ام دق می‌کند

و من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم ؟

اینجا که ساعت ، آیینه و هوا به تو معتادند

 
اس ام اس بیقراری جدید

زندگی ام بسته به تار مویت

آنقدر زندگی ام را پشت گوش نیانداز

اس ام اس بیقراری جدید

امــروز هـم گـذشـت و نیامــدی

نا شکـر نیستـم

فــردا هم روز خـداست!

اس ام اس بیقراری جدید

می گن قسمت نیست حکمته !

من معنی قسمت و حکمت رو نمی دونم !

اما تو معنی طاقت رو می دونی !

مگه نه ؟

اس ام اس بیقراری جدید

نانوشته هایم بسیارند

مثل بی قراری هایـم

من سکــوتم را فریـاد می کشــم

آخر این آشوب درونم مــرا می کشد

اس ام اس بیقراری جدید

چقدر کم توقع شده ام

 نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !

اس ام اس بیقراری جدید

در جمـع من و ایـن بغض بی قرار

جـــای تــــو خـــــالی !

اس ام اس بیقراری جدید

قــرارمـان فقـط

یـک مــانیــتور کـوچـک بـــود !

امّــا اکنــون قلبـــم را ببـین

که بــا هــر آف شدنــت

چــگونـه بـیقــرار آمــدنــت مـی شـــود !

اس ام اس بیقراری جدید

نشستم من دمی در خواب باتو

کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو

مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی

که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو

اس ام اس بیقراری جدید

بیا قدم بزنیم

من با تـــــــــو

تو با هر که دلت خواست !

فقط بیــــــــــا قدم بزنیم

اصلا بیا و بگذار سایه ات باشـــــــــــم

سایه که آزار ندارد !

دارد ؟
لوازم آرایشی