پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

جدید ترین پیام کوتاه سرکاری مهر ماه (156)

مجموعه : اس ام اس جدید
جدید ترین پیام کوتاه سرکاری مهر ماه (156)

اس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangاگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟
.
.
.
باشه بابا فهمیدم می دونی نمی گم

فقط می خواستم یادآوری کرده باشماس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangای نارفیق خنجر زدی بر سینه ام

 وای سینه ام ، وای سینه ام

 آتش زدی بر خرمنم

 وای خرمنم وای خرمنم

آی خرمنم وای خرمن

 آفرین همین طور ادامه بدهاس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangبه اندازه موهای سرم دوست دارم

به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفا دارم

شناختی؟ منم قر  تاس !اس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashang
در تنهاترین شب های من صدای توست

 تنها تو هستی که صورتم را در تنهایی شب نوازش می کنی

 و تنها دلیل بیدار بودنم تو هستی

ای پشهاس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangتوجه
.
.
.
.
توجه
.
.
.
.
توجه فرمایید
.
.
.
.
.
.
از توجه شما ممنونم
.
.
.
.
.
.
هیچی دیگه فقط می خواستم بهم توجه کنیاس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangباهمه وجودم سرمو روشونه مهربون تو میذارم

و یواشکی دماغمو با لباست پاک میکنماس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangخیلی دلم برات تنگ شده…

اونقدر که از دوریت گریه ام میگیره…

اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیرهاس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangروی فرش دلم جوهری از عشق تو ریخت…

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد…

 خلاصه اینکه گند زدی به فرش رفت پی کارشاس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangاون چیه که اولش منم

 دومش تویی

 آخرش هم زبون داره؟
.
.
.
گل گاو زبون!اس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangاددا بابا دد ای ی ی ی قاقا ا ا ا ا ا … … …

ببخشید!

گوشیم دست بچه بود!اس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangچه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا

 من چه جورابی بپوشم که دهد بوی تو رااس ام اس سرکاری جدید و قشنگ
sms sarekari jadid ghashangاگه یه روز رفتی سفر

رفتی از پیشم بی خبر

سوغاتی واسم چی میاری؟
Loading...
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
مشاهده بیشتر