"> ضایع ترین نوع تناسب اندام (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ضایع ترین نوع تناسب اندام (عکس)

ضایع ترین نوع تناسب اندام (عکس)
عکسهایی از افرادی را مشاهده می کنید که با استفاده از هورمونهای غیر مجاز به خیال خودشان به تناسب  و زیبایی اندام رسیدند.

البته بعضی از ورزشکاران از مکملهای مجاز استفاده می کنند و به نتایج مطلوب هم می رسند و در کل مکملهای غذایی ایرادی ندارند.ولی استفاده از هورمون باعث نازایی و ایجاد انواع بیماریهای خطرناک می شود.