پارس ناز پورتال

موهای عجیب این زن ترسناک مشهورش کرد (عکس)

موهای عجیب این زن ترسناک مشهورش کرد (عکس)

آیا این زن شبیه پسرخاله itt یکی از شخصیت های خانواده آدامز است؟

به گزارش پارس ناز، این پرسشی است که پلیس هنگام برخورد با مارسلا هرناندز از خود پرسیده است. هنگامی که وی در روز سه شنبه در ماریکوبای ایالت آریزونا دستگیر شد، دیدن چهره اش از میان انبوه موهایش دشوار بود.

بنا بر این گزارش، اگر وی که بیکار است از این پس نتواند شغلی دست و پا کند، با شباهتش به این شخصیت مشهور می تواند کسب درآمد نماید!


 

 
این خانم هرناندز و آن پایین تری هم پسرخالهITT:


این هم عکسی از بازیکنان آن فیلم:


این هم خانمی که گفتیم به خاطر شباهتش با پسر خاله ITT از این پس می تواند نان بخورد