پارس ناز پورتال

احادیث بسیار زیبا و آموزنده

مجموعه : مذهبی
احادیث بسیار زیبا و آموزنده

حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

هر کس دنیایش را دوست داشته باشد به آخرت خود زیان می رساند
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

ملاک ارزیابى کارها پایان آن‌هاست
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

کمال نیکوکارى آن است که در نهان همان‌گونه رفتار کنی، که در آشکارا
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام حسین(ع)

هر که خدا را آن گونه که سزاوار اوست بندگی کند

خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

از ما نیست کسى که امانت را بدان اندازه بی‌اهمیت شمرد

که هرگاه امانتی به او بسپرند، آن را ضایع گرداند
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام صادق (ع)

عقل راهنمای مؤمن است
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان استغفار کردن است
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است

و قوت یک روز خویش را داری ، جهانگر مباش
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

ایمان عبارت است از شناخت قلبی

گفتار زبانی و کردار با اعضا و جوارح
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا

امام صادق (ع)

کسی که زیاد با دنیا گره خورده باشد

حسرت و اندوهش هنگام جدایی از آن زیادتر خواهد بود
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام على (ع)

بردبارى آتش خشم را فرو می ‏نشاند و تندى آن را شعله ‏ور می ‏کند
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبیش بیشتر از بدیش نشود

شیطان بر پیشانى او بوسه می ‏زند و می ‏گوید :

این چهره ‏اى است که روى رستگارى را نمی ‏بیند
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
پیامبر اکرم (ص)

خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام صادق(ع)

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم

دانشمند یا دانشجو
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام هادی (ع)

اگر همه مردم مسیری را انتخاب کنند و در آن گام نهند

من به راه کسی که تنها خدا را خالصانه می پرستد خواهم رفت
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام باقر (ع)

خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می ‏کند از آنچه که عقلش به آن نمى ‏رسد

و کور دلى و نادانى او را بر طرف مى ‏سازد
حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا
امام صادق (ع)

هر کس اخلاقش بد شد

خود را در عذاب قرار داده است