پارس ناز پورتال

تبلیغات

جدید ترین پیامک خیانت و نامردی

جدید ترین پیامک خیانت و نامردی
 

از حساب و کتاب بازار عاشقی هیچ گاه سر در نیاوردم

و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

من بدهکارت می شوم !
اس خیانت و نامردی جدید جالب

همیشه سکوتم به معنای پیروزی تو نیست

گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی
اس خیانت و نامردی جدید  طعنه دار

مشکل از تو نبود از من بود

با کسی درد و دل می کردم

که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود
اس خیانت و نامردی جدید تیکه دار

بی وفا ! دست از سر دل سادم بردار

بعد از دیدنت با اون یکی شده بیدار

همه پرستاری هات بخوره تو سرت

بعد از تو شدم از عشق بیزار
اس خیانت و نامردی جدید سوزوندن

من از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حساب بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم ارزش هایی که قیمت ندارند

اما تو قیمت ارزش ها را با آهن و کاغذ برابر کردی !!!
اس خیانت و نامردی جدید گریه دار

محبت به نامرد کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست
اس خیانت و نامردی جدید زخم زبون

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند
اس خیانت و نامردی جدید غمناک

چه درد بی درمانیست وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل
اس خیانت و نامردی جدید کوچک کردن

یکی را آرزو کردی و رفتی

برایش پرس و جو کردی و رفتی

تو هم تا آبرو از من گرفتی

مرا بی آبرو کردی و رفتی
اس خیانت و نامردی جدید اشعار

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم

رنجیدن و اضطراب را فهمیدم

در چشم تو عشق را ندیدم اما

معنای دل کباب را فهمیدم

هر روز خطاهای تو را بخشیدم

تا بخشش بی حساب را فهمیدم
اس خیانت و نامردی جدید شعر

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

تنها آسمان
اس خیانت و نامردی جدید باحال و توپ

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم

همیشه به همین سادکی از آدمای بی ارزش می گذرم
اس خیانت و نامردی جدید 

دوستت دارم تکیه کلام تو بود

من ساده بی جهت به آن تکیه داده بودم !!!

 

مطالب جنجالی سایت