پارس ناز پورتال

اتوبانی ترسناک و مهیج در نروژ (عکس)

اتوبانی ترسناک و مهیج در نروژ (عکس)
این اتوبان نمونه ای بارز از هنر مهندسین نروزی ست که در عرصه جاده سازی و به خصوص پلسازی پیاده کرده اند! در اینجا فاصله بین جزایر آنقدر کوچک است که راه در سراسر مجمع الجزایر نروژ ساخته شده است.

به گزارش پارس ناز، این جاده های دیدنی و جذاب به سرعت به یک جاذبه توریستی مبدل شده اند.