پارس ناز پورتال

پیامک زیبای سیگار

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک زیبای سیگار
 
اس ام اس درباره سیگار

از آن روز که رفته ای

کارت شارژها را سیگار می خرم

و با خیابان حرف می زنم

همین طوری پیش برود

گوشی را هم باید بفروشم کفش بخرم

اس ام اس درباره سیگار

سیگار دیگه آرومم نمی کنه

یه مسکن قوی می خوام

بوی تو … آغوش تو … تو …

اس ام اس درباره سیگار

ته سیگار هایم پوکه های خاطرات است

که شلیک می کنم وسط مغزم

می کشد مرا

اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم

همه را خطا زدم

پاکت بعدی خشابی دیگر …

اس ام اس درباره سیگار

آنقدر سیگار می کشم

تا تلخی سیگار

شیرینیِ تو را از خاطرم ببرد …

اس ام اس درباره سیگار

یادته می گفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم ؟

از وقتی رفتی به یادت تمام سیگار ها رانصفه می کشم

اس ام اس درباره سیگار

گفت : اینقدر سیگار نکش می میری

گفتم : اگه نکشم می میرم

گفت : اگه بکشی با درد می میری

گفتم : اگه نکشم از درد می میرم

گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره

گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟

نگاهم کرد و گفت : بکش …

اس ام اس درباره سیگار

با یک گریه ی مشترک

یک لیوان چای انفرادی و یک نخ سیگار

که دل کشیدنش را ندارم

جنون امشب را شروع می کنم

صبح دوباره همان آدم سابق می شوم

که به تمام دنیا صبح بخیر می گوید …

اس ام اس درباره سیگار

سیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته روح من انداختی

بعد پرسیدی : مزاحمت که نشدم ؟

خندیدم و گفتم : نه اصلاً …

اس ام اس درباره سیگار

بی تو نه شعر می چسبد نه مرور خاطره ها نه سیگار

من تو را می خواهم

می فهمی ؟ …

اس ام اس درباره سیگار

به ته سیگارهایتان احترام بگذارید

نیندازیدشان زیرپا

چرا آدم ها عادت دارند

هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا ؟

اس ام اس درباره سیگار

سیگارت را پشت دست من خاموش کن

بگذار این داغ نشانی باشد

برای دیگر دل نبستن ها …

اس ام اس درباره سیگار

سیگار بهانه است

و من باز عمیق تر پک می زنم

تا خاکستر کنم روزهای بر باد رفته ام را …

اس ام اس درباره سیگار

کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه گوشه دنج کافه

بوی برف که می بارید

و دست های که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود

جای تو خالی اما …