پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

مردان ساپورت پوش وارد میشوند (عکس)

مردان ساپورت پوش وارد میشوند (عکس)
 
اخیرا در سایه کم توجهی مسئولین، یکی از شرکت های تولید کننده ساپورت اقدام به تبلیغ نوعی ساپورت ویژه مردان در شبکه اجتماعی کرده است.

مردان ساپورت پوش وارد میشوند (عکس)
 
مردان ساپورت پوش وارد میشوند (عکس)