پارس ناز پورتال

بفرمایید نفت تنی !! (عکس)

بفرمایید نفت تنی !!  (عکس)
آب تنی در وان پر از نفت خام

در شهر نفتالان كشور آذربایجان و در 320 كیلومتری شمال غربی باكو میتوانید یك مركز اسپا بیابید كه مردم برای رقتن به داخل وان پر از نفت خام به آنجا میروند.
در این منطقه اعتقاد دارند كه نفت دارای خواص درمانی است و برای درمان بیماری هایی مثل اگزما و پسوریاسیس موثر می باشد.
 
در زمان اوج این منطقه در سال های 1980حدودا 75 هزار مراجعه كننده در سال داشته است. بعد از فروپاشی شوروی كل حمام های نفت خام بسته شدند و حال بعد از چند دهه مجددا  راه اندازی شده اند.قدمت این حمام ها بقدری ایست كه حتی در سفرنامه ماركوپولو حین عبورش از نفتالان زمانی كه از چین به ونیز می آمده است از این حمام های نفت خام نام برده است.