پارس ناز پورتال

عکس های جدید قلعه‌ نویی در سئول

عکس های جدید قلعه‌ نویی در سئول
ظاهرا امیرقلعه نویی برای بازی حساس چهارشنبه دنبال لباس مناسبی می گردد

دیروز بعد از ظهر همه استقلالی ها با یک دستگاه اتوبوس به مرکز خرید آی پارک رفتند و لحظاتی را در بزرگترین مرکز خرید پایتخت کره سپری کردند.در این میان حضور امیر قلعه نویی در این مکان جالب است و به نظر می رسد او هم قصد خرید داشته.ظاهرا امیرقلعه نویی برای بازی حساس چهارشنبه دنبال لباس مناسبی می گردد.آیا او کت و شلوار صعود را پیدا کرده است؟