پارس ناز پورتال

زنی که با ریش خود مشهور شد (عکس)

زنی که با ریش خود مشهور شد (عکس)

بلندترین ریش یک زن متعلق به خانم ویویان ویلر است که 25.5 سانتی متر طول دارد.

a