زنی که با ریش خود مشهور شد (عکس)

زنی که با ریش خود مشهور شد (عکس)


بلندترین ریش یک زن متعلق به خانم ویویان ویلر است که 25.5 سانتی متر طول دارد.

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات