تصاویر دیدنی از غول ترسناک رودخانه

تصاویر دیدنی از غول ترسناک رودخانه

 این تمساح غول پیکر در آبهای رودخانه می سی سی پی زندگی میکرده که توسط گروهی از شکارچیان شکار شده است .

 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات