پارس ناز پورتال

جنجالی ترین تصاویر نشنال جئوگرافیک

جنجالی ترین تصاویر نشنال جئوگرافیک
زمان، غربال به دست از پی می آید. پس از 125 سال، انگار، این زمان برای برخی از آثار نشنال جئوگرافیک فرا رسیده و آنچه را که ماندنی است از همه آن چیزها که رفته اند با سخت-گیری جدا کرده است.

به گزارش پارس ناز، این نشریه اولین شماره خود را در اکتبر سال 1888 منتشر کرده است و طی این سال ها، باعث و بانی تولید و انتشار برخی از بهترین عکس های خبری جهان بوده است.مجله جغرافیایی ملی ( نشنال جئوگرافیک) جشن سالگرد خود را به یک مسئله خاص اختصاص داده: عکاسی.


بهترین عکس های خبری برنده جایزه مجله