پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

مار به این متفاوتی دیده بودید؟ (عکس)

مار به این متفاوتی دیده بودید؟ (عکس)
این مار که هندسه شکلی آن خاص بوده و زیست شناسان را سردرگم کرده ، در بخش های وسیعی از هندوستان و سریلنکا زندگی می کند.

 
 
 
 
بازی فوتبال

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X