پارس ناز پورتال

مار به این متفاوتی دیده بودید؟ (عکس)

مار به این متفاوتی دیده بودید؟ (عکس)

این مار که هندسه شکلی آن خاص بوده و زیست شناسان را سردرگم کرده ، در بخش های وسیعی از هندوستان و سریلنکا زندگی می کند.

 
 
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات