ختمی از حضرت حجه بن الحسن

مجموعه : مذهبی

ختمی از حضرت حجه بن الحسن


ختم و توسل به حضرت حجه بن الحسن

 

زیر آسمان خارج از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد بار بگوید:

 

یا فارِسَ الْحِجازِ اَدْرِکنی یا اَبا صالِحُ الْمَهْدی اَدْرِکْنی یا اَبا الْقاسِمِ اَدْرِکْنی وَ لا تَدَغْنی اِنّی عاجِزٌ ذَلیلٌ

 




Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات