پارس ناز پورتال

گول زدن خود برای لاغری

مجموعه : رژیم و تغذیه
گول زدن خود برای لاغری

تبدیل كردن غذا به قطعات كوچك باعث میشود كه بدن با خوردن غذای كم احساس كند كه سیر شده.با توجه به تحقیقات دانشگاه آریزونا كه بر روی انسانها و موشها انجام داده شد مشخص شد چندین قطعه شدن غذا بیشتر باعث سیری میشود تا اینكه غذا تنها در یك قطعه یا قطعات بزرگ استفاده شود.

و اما چیزی كه دانشمندان فكر میكنند اتفاق افتاده:

انسانها و حیوانات از اعداد به عنوان یك نشانه برای مقادیر استفاده میكنند پس با اضافه شدن تعداد قطعات ذهن نیز به سمت مقادیر بالای غذا منحرف میشود هر چند حجم كوچك شده اما این اتفاق رخ میدهد و تاثیر آن بر سیری بیشتر از یك قطعه بزرگ از غذا است

در آزمایشی كه بر روی انسانها انجام شد محققان به 301 نفر از دانشجویان یك عدد شیرینی دادند كه برای نیمی از آنها شیرینی ها كامل بود و نیمی دیگر شیرینی ها به قطعات كوچك تقسیم شده بود.بیست دقیقه بعد از خوردن شیرینی ها به تمام دانشجویان ناهار داده شد و به آنها اجازه داده شد هر چقد دلشان میخواهد غذا بخورند.
دانش آموزانی كه شیرینی كامل به آنها داده شده بود نه تنها نسبت به دیگر دانش آموزان بیشتر غذا خوردند بلكه مقدار بیشتری از شیرینی كه به آنها داده شده بود را نیز خورده بودند.

نتیجه این آزمایشات مشخص میكند افرادی كه رژیم غذایی برای لاغر شدن را رعایت میكنند میتوانند روی این روش به عنوان كمكی روانی حساب كنند.