پارس ناز پورتال

همکاری باحال دو قورباغه (عکس)

همکاری باحال دو قورباغه (عکس)
 «دستت را به من بده، دست تو با من آشناست…!»

البته سهراب سپهری اگر از دست ما ناراحت شده، که بعیده، باید ما را ببخشد که این طوری از شعرش استفاده شده است. پارس ناز  می خواست بنویسد: قورباغه ای، پای غورباقه ای را گرفته است و برای بالا رفتن از او کمک می خواهد. همین!