پارس ناز پورتال

غذاهای گول زننده و دروغین (عکس)

غذاهای گول زننده و دروغین (عکس)
تام مارتین ، هنرمند سبک هایپر رئالیستیک نقاشی توانسته خوردنی هایی را به شکلی واقع گرایانه ترسیم کرده و هرکدام از آنها را با قیمت 27 هزار دلار بفروشد.