پارس ناز پورتال

تبلیغات

مراسم ختم دختری که نمرده بود (عکس)

مراسم ختم دختری که نمرده بود (عکس)

مراسم ختم دختری که نمرده بود

ژنگ جیا دختر 22 ساله چینی دوستان و خانواده خود را در بهت و حیرت فرو برد.او از آنها خواست تا در مراسم ختمش شرکت کنند.ژنگ برای خودش مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند.وی اولین انسان زنده ای است که در مراسم ختم خود شرکت می کند.

مراسم ختم دختری که نمرده بود (عکس)

مراسم ختم دختری که نمرده بود

مراسم ختم دختری که نمرده بود (عکس)

 

 

مطالب جنجالی سایت