پارس ناز پورتال

عکس های باور نکردنی از تعادل بی نظیر سنگ ها

عکس های باور نکردنی از تعادل بی نظیر سنگ ها
همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید، سنگای بزرگ و سنگین وزن،به قدرت خدا در مکانی غیر قابل تصور و بدون تکیه گاه،محکم بر سر جایشان ایستاده اند.این نیز ذره ای از عظمت خداوند تواناست!