پارس ناز پورتال

شکنجه وحشیانه یک موش بیچاره (عکس)

شکنجه وحشیانه یک موش بیچاره (عکس)
این موش فضول وقتی که تمام دستمزد یک مرد را جوید توسط او شکنجه شده که این تصویر بیشتر آزار دهنده است، آزار حیوانات اگرچه یک موش فضول اما غیر انسانی و وحشیانه است.