پارس ناز پورتال

فرار مهیج شیر دریایی از دست کوسه سفید (عکس)

فرار مهیج شیر دریایی از دست کوسه سفید (عکس)
اگه می تونی بیا منو بگیر! این جمله شیر دریایی خطاب به کوسه سفید گرسنه است که در این تصاویر که گویای این موضوع است، مشاهده می کنید.

تصاویر مهیج از فرار شیر دریایی از دست کوسه سفید در جزیره گوآدالوپ


 
 
 
 
 
  صحنه هایی که می بینید مربوط به تعقیب و گریز 15 دقیقه ای شیر دریایی بسیار جسور و چابک با کوسه سفید گرسنه است که البته در نهایت کوسه توانست دم و باله های شیر دریایی را گاز بگیرد.مارک هنائور 39 ساله اهل سوئیس توانست این صحنه ها را در جزیره گوادالوپ در مکزیک تصویر برداری کند. وی به مدت سه روز و هر روز بیش از 6 بار داخل آب غواصی کرد تا توانست چنین صحنه هایی را بگیرد.با تجهیزات جدید، مارک توانست تا 40 متری را روشن کرده و تصویربرداری کند.