پارس ناز پورتال

کار قابل تحسین و دیدنی تماشاگران کره ای (عکس)

کار قابل تحسین و دیدنی تماشاگران کره ای (عکس)


این اقدام تماشاگران کره ای در حالی انجام شد که تماشاگران ایرانی زباله های خود را روی سکوها رها کرده و ورزشگاه را ترک کردند.

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات