پارس ناز پورتال

ماشین عجیبی که راننده سر جای خودش نیست (عکس)

ماشین عجیبی که راننده سر جای خودش نیست (عکس)
علی شعف در شهر دبی خودرویی با مدل ۲۰۰۹ میلادی را با استفاده از دانش خود در علم مکانیک خودرو به طرز بسیار عجیبی تغییر داده است.

وی که معتقد است که راننده خودور باید در قسمت پشتی خودرو نشسته و رانندگی کند، فرمان خودرو را به پشت ماشین منتقل  راننده با نشستن در پشت ماشین رانندگی می کند و سرنشینانی که در صندلی های جلوی خودرو می نشینند تنها سرنشین خودرو بحساب می آیند.