پارس ناز پورتال

تصاویر وحشی از قلمرو حیوانات

تصاویر وحشی از قلمرو حیوانات
شگفتی های طبیعت، پایان ناپذیر است. به همین دلیل، آدمی از دیدن و باز-دیدن آن خسته نمی شود.نتایج سفر اکتشافی دیوید لوید در منطقه ماسایی مارا در کشور آفریقایی کنیا در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، این تصاویر در نمایشگاهی با عنوان « برنزی، سیاه، سفید، خاکستری»، عکس هایی از این عکاس مطرح و یکی از همکارانش را به تماشاگران عرضه می کند.رسانه های انگلیسی زبانی که این عکس ها را نشر داده اند، درباره آنها توضیحاتی داده اند؛ اما خود عکس ها از هر توضیحی گویا تر است: